Nynorske litteraturdagar 2019

Arrangementsinformasjon

Opningsarrangementet for nynorske litteraturdagar Smakebitar frå programmet!

NB! Billettar og festivalpass til alle arrangementa er lagt ut - du finn dei på høgre side her - velkomen!

nl2019
nynorskelitteraturdagar